Semalt Elaborates On URLitor - Công cụ khai thác dữ liệu và khai thác dữ liệu rất tuyệt

URLitor là một công cụ trích xuất dữ liệu và quét web mới nhưng hiệu quả. Để sử dụng URLitor, bạn chỉ cần thêm một danh sách tất cả các URL nội dung mà bạn muốn cạo trực tuyến trong mẫu được cung cấp. Sau đó, bạn cần chỉ định thành phần HTML bạn muốn trích xuất từ các trang web và nhấp vào nút gửi. Nó là dễ dàng như vậy. Với công cụ này, bạn không cần phải sao chép hoặc dán từ trình duyệt nữa.

xPath là ngôn ngữ được sử dụng để tìm kiếm thông tin trong các tệp XML. Nó sử dụng các biểu thức nhất định để chọn tập hợp nút hoặc nút trong tệp XML. Các biểu thức mà XPath hiểu khá giống với các biểu thức được sử dụng với các tệp hoặc tài liệu máy tính thông thường.

Mặc dù XPath được sử dụng với một số ngôn ngữ lập trình, công cụ này đã được xây dựng cho người dùng không có bất kỳ kiến thức lập trình nào. Vì vậy, bạn không cần phải là một lập trình viên để sử dụng nó. Với công cụ này, bạn có thể trích xuất dữ liệu từ một số trang HTML và XML.

Để đơn giản cho việc sử dụng, một số biểu thức XPath được sử dụng thường xuyên đã được xác định trước vào menu thả xuống để người dùng chỉ cần chọn bất kỳ biểu thức nào tùy thuộc vào mục đích của họ. Tuy nhiên, người dùng XPath có nhiều kinh nghiệm có quyền tự do sử dụng các biểu thức tùy chỉnh của họ bất cứ khi nào họ muốn.

Công cụ này đã được thiết kế với khả năng 100 URL trong một phiên quét duy nhất và phải mất tối đa 10 biểu thức cùng một lúc. Nói cách khác, nó có thể cạo dữ liệu từ tối đa 100 URL cùng một lúc.

Một số biểu thức tùy chỉnh XPath quan trọng có thể được sửa đổi hoặc thêm vào đã được phác thảo ngay bên dưới:

1. // div [2] - Biểu thức này chọn div thứ hai theo thứ bậc;

2. // link [@ rel = 'canonical'] / @ href - Biểu thức này chọn vị trí (ref) của thẻ được sử dụng để đặt thuộc tính rel bằng canonical;

3. / html / head / meta [@ name = 'description'] / @ content - Biểu thức này được sử dụng để chọn nội dung;

4. // * [@ class = 'class-name'] - Bạn có thể sử dụng biểu thức này để chọn tất cả các thành phần có 'class-name' làm lớp CSS;

5. // h2 | // title - Biểu thức này có thể được sử dụng để chọn cả H2 đầu tiên và tiêu đề trang;

6. // * [name () = 'h1' hoặc name () = 'title'] - Biểu thức này hoạt động chính xác như ở trên. Tuy nhiên, biểu thức trình bày ở trên là tốt hơn vì nó ngắn hơn;

7. // * [chứa (@ class, 'thumb')] - Biểu thức này chọn mọi phần tử có lớp CSS và cũng chứa 'thumb' để trích xuất;

8. // Parent :: * [text () = 'Chào mừng'] - Biểu thức này chọn cha mẹ của bất kỳ phần tử nào có văn bản 'Chào mừng';

Công cụ này là phiên bản Beta và vẫn có thể hoạt động với một số lỗi. Tuy nhiên, nó vẫn là một công cụ tuyệt vời cho người dùng có ít hoặc không có kiến thức lập trình vì tất cả các biểu thức được sử dụng thường xuyên đã được xác định trước vào một menu như đã đề cập trước đó.

mass gmail